Obrazy na plátne – Henri Matisse

Henri Matisse bol francúzsky maliar, ktorý je najznámejším predstaviteľom smeru zvaného fauvizmus. Žil a tvoril na prelome 19. a 20. storočia. Charakteristickým rysom jeho diel je použitie kontrastných farieb a ich aplikovanie na väčšie plochy. Často, aby zdôraznil dojem, použil zdôraznenie obrysov vecí alebo postáv.

Obrazy na plátne – Henri Matisse
Obrazy na plátne – Henri Matisse

Reprodukcie diel Henriho Matissa

Keď sledujeme diela tohto maliara, je zrejmé, že sa ich charakter počas umelcovho života zmenil. Je to preto, že v dôsledku choroby stratil kondíciu, takže začal vytvárať koláže vyrezané z papiera. Mali však aj živé farby charakteristické pre umelcove skoršie diela. Medzi fauvistami a predchodcami tohto smeru bol najdôležitejšou postavou Henri Matisse. Obrazy, ktoré vytvoril, sa navždy zaradili do zbierky najslávnejších umeleckých diel 20. storočia. Najznámejší je celkom iste „Tanec“ z 1910 roku a „Portrét manželky“ z roku 1902.

Prezrite si tiež reprodukcie na skle Henri Matisse.