Zásady ochrany osobných údajov Coloray Česká republika

Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme za váš záujem o náš internetový obchod. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. V týchto zásadách ochrany osobných údajov nájdete podrobné informácie o nakladaní s vašimi údajmi. Správcom vašich údajov je: Český tisk s.r.o., Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, DIČ (DPH): CZ17658187, IČO: 17658187, ďalej len Predávajúci. coloray@coloray.sk

1. Prístup k údajom a hostingu

Náš web môžete navštíviť bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Pri každom prístupe na webovú stránku server automaticky uloží iba tzv protokoly servera, ako napríklad názov požadovaného súboru, vaša IP adresa, dátum a čas hovoru, množstvo prenesených dát a poskytovateľ internetových služieb, ktorý žiadosť odoslal (prístupové údaje), a dokumentuje volanie stránky.

Tieto údaje sú analyzované výlučne za účelom zaistenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšenia našej ponuky. Vyššie uvedené slúži - ako súčasť hodnotenia záujmov - na zabezpečenie nášho oprávneného záujmu, spočívajúceho v správnom predstavení našej ponuky. Všetky prístupové údaje budú vymazané najneskôr do siedmich dní od ukončenia vašej návštevy webovej stránky.

2. Zhromažďovanie a spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy

Zhromažďujeme osobné údaje, keď nám ich poskytnete pri zadávaní objednávky alebo pri kontakte s nami (napr. Pomocou kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia sú takto označené, pretože sa týkajú údajov, ktoré sú potrebné na to, aby sme mohli plniť zmluvu alebo zvažovať prípad, v ktorom nás kontaktujete. Bez ich poskytnutia nemôžete dokončiť objednávku ani nás kontaktovať. Aké údaje sa zhromažďujú, vyplývajú z formulárov, do ktorých sa údaje zadávajú. Údaje, ktoré ste poskytli, používame na plnenie zmluvy a odpovedanie na vaše otázky. Po plnení zmluvy bude spracovanie vašich údajov obmedzené a po uplynutí lehôt uchovávania vyžadovaných daňovými predpismi a zákonom o účtovníctve budú údaje vymazané, pokiaľ nesúhlasíte s ďalším používaním týchto údajov alebo my si vyhradzuje právo ďalej ho používať v prípadoch povolených zákonom, o čom - v takom prípade vás informujeme v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

3. Prenos dát

Na účely plnenia zmluvy odovzdávame vaše údaje prepravnej spoločnosti zodpovednej za doručenie, pokiaľ je to nevyhnutné pre doručenie objednaného tovaru. V závislosti od toho, ktorého poskytovateľa platobných služieb si počas procesu objednávania vyberiete, prenesieme údaje o platbe zozbierané na tento účel úverovej inštitúcii, ktorá platbu spracuje, a prípadne poskytovateľovi platobných služieb, ktorého sme vybrali my alebo vy. Niektorí poskytovatelia platobných služieb zhromažďujú údaje sami, ak si u nich vytvoríte účet. V takýchto prípadoch sa musíte pri objednávke prihlásiť k poskytovateľovi platobných služieb pomocou svojich prístupových údajov. Platia tiež zásady ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.

Niektorí poskytovatelia platobných služieb a kuriéri, ktorí s nami spolupracujú, majú sídlo v krajine, ktorá nie je členom Európskej únie. Osobné údaje sú týmto spoločnostiam prenášané iba vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Prenos údajov kuriérskej spoločnosti
Ak nám na to dáte svoj výslovný súhlas počas alebo po zadaní objednávky, pošleme na tomto základe vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo vybranej kuriérskej spoločnosti, aby vás mohla pred dodaním kontaktovať a poradiť sa alebo dohodnúť doručenie.

Vyššie uvedený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním vhodnej správy na našu kontaktnú adresu uvedenú v sekcii „Naše kontaktné údaje a vaše práva“ alebo odoslaním správy priamo kuriérskej spoločnosti na nižšie uvedenú kontaktnú adresu. Účel údajov, pokiaľ výslovne nesúhlasíte s ďalším použitím vašich údajov na iné účely alebo pokiaľ si nevyhradíme právo údaje ďalej používať v zákonom povolených prípadoch, o čom vás informujeme v tomto vyhlásení.

General Logistics Systems Poland Limited Riability Company, so sídlom v Głuchowe, obec Komorniki (62-052), na ul. Tęczowa 10

GLS Polska sp. z o.o. so sídlom v Głuchowe, obec Komorniki (62-052), na ul. Tęczowa 10

4. E-Mail-Newsletter

Reklama zaslaná e-mailom po prihlásení sa na odber noviniek
Ak sa prihlásite na odber nášho bulletinu, použijeme údaje potrebné na tento účel alebo vami poskytnuté oddelene, aby sme vám na základe vášho súhlasu mohli pravidelne zasielať náš e-mailový spravodaj.

Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním správy s príslušnými informáciami alebo použitím príslušného odkazu v bulletine. Po odhlásení odstránime vašu e-mailovú adresu, pokiaľ výslovne nesúhlasíte s ďalším použitím vašich údajov na iné účely alebo si vyhradíme právo údaje ďalej používať v zákonom povolených prípadoch, o ktorých vás v tomto vyhlásení informujeme.

Newsletter je odoslaný ako súčasť poverenia spracovaním údajov v našom mene poskytovateľom služieb, ktorému na tento účel poskytujeme vašu e-mailovú adresu.

Tento poskytovateľ služieb má sídlo v krajine, ktorá patrí do Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 
6. Cookies a webová analytika

Aby bola naša webová stránka atraktívna a umožnila používanie určitých funkcií, zobrazovanie vhodných produktov alebo na účely prieskumu trhu, používame na našich stránkach takzvané súbory cookie. cookies. Vyššie uvedené - ako súčasť analýzy a hodnotenia záujmov - slúži na ochranu nášho oprávneného záujmu, spočívajúceho v optimálnej prezentácii našej ponuky. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú do vášho koncového zariadenia. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa vymažú po ukončení relácie webového prehliadača, t.j. po jeho zatvorení (takzvané cookies relácie). Ostatné cookies sú uložené vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve stránok (trvalé cookies). Čas uloženia je daný v nastaveniach cookies vášho webového prehliadača. Prehliadač je možné týmto spôsobom nakonfigurovať tak, aby prijímal informácie o používaní súborov cookie a aby mohol v konkrétnych prípadoch alebo úplne rozhodovať o ich prijatí alebo odmietnutí. Prehliadače spravujú nastavenia súborov cookie rôznymi spôsobmi.

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená.

Používame analytické nástroje Google Analytics, ktoré zhromažďujú informácie o návštevách vašich webových stránok, napríklad o zobrazených podstránkach, čase, ktorý ste na nich strávili, alebo o prechodoch medzi jednotlivými podstránkami. Na tento účel sa pre službu Google Analytics používajú súbory cookie spoločnosti Google LLC.

Na vedenie remarketingových kampaní používame nástroj Google AdWords. Na tento účel sa pre službu Google AdWords používajú súbory cookie spoločnosti Google LLC. V rámci nastavenia súborov cookie sa môžete rozhodnúť, či s používaním týchto súborov cookie vo vašom prípade súhlasíte alebo nie.
Na zacielenie vašich prispôsobených reklám na Facebooku používame marketingové nástroje, ako napríklad Facebook Pixel. Súvisí to s používaním cookies Facebooku. V rámci nastavení súborov cookie sa môžete rozhodnúť, či vo svojom prípade súhlasíte s naším používaním služby Pixel Facebook alebo nie.

W Serwisach wykorzystujemy narzędzie Hotjar, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkownika w Serwisie. Narzędzie to rejestruje dane takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy plików cookie.

Na webových stránkach používame nástroj Hotjar, ktorý monitoruje a zaznamenáva správanie používateľa na webových stránkach. Tento nástroj zaznamenáva údaje ako navigácia, posúvanie stránok, pohyb kurzora. Zhromažďujú sa tiež informácie o polohe, použitom zariadení, operačnom systéme, prehliadači a súboroch cookie.

Použitie služby Google (Universal) Analytics na účely webovej analýzy
Náš web používa Google (Universal) Analytics, nástroj na webovú analýzu od spoločnosti Google Inc. (www.google.com). Vyššie uvedené - ako súčasť analýzy a hodnotenia záujmov - slúži na ochranu nášho oprávneného záujmu, spočívajúceho v optimálnej prezentácii našej ponuky. Google (Universal) Analytics používa metódy, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky, napríklad cookies. Automaticky zhromažďované informácie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Vzhľadom na to, že na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa sa pred odoslaním v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná adresa IP prenesie na server Google v USA a tam sa skráti. Anonymizovaná adresa IP poskytnutá vašim prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics nie je spravidla kombinovaná s inými údajmi Google.

Spoločnosť Google LLC má sídlo v USA a je certifikovaná podľa štítu EU-USA na ochranu osobných údajov. K dispozícii je aktuálny certifikát na tomto linku. V rámci dohody medzi USA a Európskou komisiou Komisia zaviedla primeranú úroveň ochrany údajov v prípade spoločností certifikovaných štítom na ochranu osobných údajov.

Zaznamenávaniu údajov zhromaždených pomocou súborov cookie týkajúcich sa vášho používania našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť, ak si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača pod odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatívne - namiesto inštalácie doplnku do prehliadača môžete tiež kliknúť na tento odkaz a zakázať zhromažďovanie údajov Google Analytics na našich webových stránkach. Opt-out cookie bude potom uložený vo vašom koncovom zariadení. Ak vymažete súbory cookie, musíte znova kliknúť na odkaz vyššie.

 
8. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Máte právo bezplatne získať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené, ako aj právo na ich opravu, obmedzenie spracovania, vymazanie týchto údajov alebo ich prenos.

Ak máte otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania a používania vašich osobných údajov, opravy, blokovania alebo vymazania údajov a za účelom odvolania udelených súhlasov alebo námietky proti používaniu konkrétnych údajov, kontaktujte správcu údajov: Český tisk s.r.o., Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ďalej len Predávajúci, coloray@coloray.sk
Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

9. Právo namietať
Pokiaľ spracúvame osobné údaje spôsobom popísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov - ako súčasť analýzy a hodnotenia záujmov - na ochranu našich oprávnených záujmov, môžete voči takémuto spracovaniu údajov namietať - s účinnosťou do budúcnosti. Ak sa spracúvanie vykonáva na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek uplatniť svoje právo namietať. Ak sa spracúvanie vykonáva na iné účely, máte právo vzniesť námietku iba z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.

Potom, čo využijete svoje právo namietať, nebudeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, pokiaľ nepreukážeme existenciu platných zákonne platných dôvodov na spracúvanie a nebudú prevažovať nad vašimi záujmami a právami, alebo ak je spracovanie údajov určené na uplatnenie, uplatnenie alebo obhajovať nároky.

Vyššie uvedené neplatí, ak sa údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. V takom prípade nebudeme pokračovať v spracovaní vašich osobných údajov na vyššie uvedený účel.

10. Tretie strany na našom webe.

Na našich webových stránkach tretie strany umiestňujú informácie vo forme súborov cookie (takzvané súbory cookie) a ďalších podobných technológií na vaše koncové zariadenie (napr. Počítač, smartphone) a získavajú k nim prístup. Sú to naši dôveryhodní partneri, s ktorými neustále spolupracujeme s cieľom prispôsobiť reklamu na našich a ich webových stránkach vašim potrebám a záujmom, ako aj služby, ktoré my a naši dôveryhodní partneri poskytujeme. Subjekty z kapitálovej skupiny Wirtualna Polska sú takýmto dôveryhodným partnerom.

11.Názory na produkty.

I. Recenzia, ktorú zverejňujete v našom obchode, musí byť o zakúpenom produkte. Môžete opísať jeho nevýhody, výhody, funkčnosť a vaše skúsenosti s používaním produktu.
II. Vaše komentáre by sa mali týkať výhradne témy článku, ktorý komentujete.
III. Môžete napísať jednu recenziu na daný produkt. Ďalšie recenzie toho istého produktu nebudeme zverejňovať.
IV. Pred zverejnením recenzie sa, prosím, uistite, že jej obsah je v súlade so zákonom, dobrými mravmi a nezasahuje do práv a osobných statkov iných osôb.
V. Recenzie, komentáre a príspevky v diskusii nesmú:
a. hrubo porušovať pravidlá správnej slovenčiny;
b. obsahovať vulgarizmy;
c. vyzývať k násiliu alebo nenávisti;
d. propagovať rasizmus;
e. urážať niekoho;
f. vyjadrovať názory v rozpore s všeobecne akceptovanými spoločenskými normami;
g. poskytovať informácie, ktoré by mohli naznačovať trestný čin, sú nekalou súťažou, porušujú autorské práva alebo priemyselné práva;
h. propagovať produkty a služby našej konkurencie;
i. obsahovať odkazy na iné webové stránky;
j. obsahovať podrobné osobné údaje: ani vaše, ani poradcu, s ktorým ste boli v kontakte.
VI.Ste zodpovední za obsah vašich recenzií.
VII. Kontrolujeme všetky pridané recenzie. Recenziu by ste mali pridať, len ak vlastníte produkt alebo ste s ním prišli do styku (napr. vlastní ho niekto z vašich blízkych).
VIII. Ak moderátor zistí, že vaša recenzia je v rozpore s týmito pravidlami, nebudeme ju zverejňovať a odstránime ju alebo upravíme. Takéto konanie bude mať miesto najmä vtedy, keď recenzia vzbudí naše pochybnosti. O tom vás budeme informovať e-mailom do 7 dní od momentu, keď zistíme nezrovnalosti.
Ak nesúhlasíte s naším rozhodnutím, prosím, odpovedzte na našu správu do 7 dní od dátumu jej doručenia. Tento termín je konečný, po jeho uplynutí nebudete môcť podať sťažnosť a vaša recenzia bude odstránená alebo nebudeme publikovať. Na vašu sťažnosť odpovieme do 14 dní od jej prijatia. Môžeme zohľadniť vašu sťažnosť a obnoviť recenziu na stránke alebo ju odstrániť zo systému.
IX. Keď zverejňujete recenziu, udeľujete nám neobmedzenú časovú licenciu na jej bezplatné používanie, šírenie, publikovanie, kopírovanie, úpravu a distribúciu na území Európskej únie. Budeme teda môcť:
a) šíriť vašu recenziu (alebo jej časť) tak, aby bola verejne prístupná takým spôsobom, aby ju každý mohol:
a1) mať prístup k nej na vybranom mieste a v čase;
a2) verejne ju zobrazovať; a
a3) znovu publikovať;
b) zachovať a rozmnožiť vašu recenziu (alebo jej časť) akoukoľvek technikou (tlačovou, reprografickou, digitálnou, magnetickým záznamom atď.) na vytvorenie ďalších kópií vašej recenzie (alebo jej časti);
c) udeliť sublicencie tretím stranám, aby mohli využívať vašu recenziu alebo jej časť;
d) využívať vašu recenziu (alebo jej časť) na propagáciu a reklamu nášho obchodu.
X. Recenzie sú zobrazované v obchode od najnovších po najstaršie.
XI. Každý používateľ a každá osoba využívajúca službu COLORAY.SK má možnosť zaslať oznámenie o obsahu, ktorý je v rozpore so zákonom alebo porušuje pravidlá, zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu: coloray@coloray.sk. Osoba podávajúca oznámenie by, ak je to možné, mala poskytnúť informácie, ktoré umožnia COLORAY.SK overiť hlásenie porušenia, vysvetliť dôvody, prečo osoba podávajúca oznámenie považuje daný obsah za nezákonný alebo v rozpore s pravidlami. Komunikácia môže prebiehať v slovenskom alebo anglickom jazyku.
XII. COLORAY.SK môže rozhodnúť o blokovaní alebo pozastavení obsahu alebo účtov na základe interných politík a moderačných postupov. Moderačné politiky a postupy prijaté COLORAY.SK opisujú spôsoby a prostriedky identifikácie obsahu alebo aktivít používateľov, ktoré sú preskúmavané z hľadiska porušenia pravidiel alebo platných zákonov. Hlavným cieľom vyvinutých moderačných politík a postupov je zabezpečiť bezpečnosť používateľov a osôb využívajúcich službu COLORAY.SK a bojovať proti akémukoľvek zneužitiu.
XIII. Rozhodnutia súvisiace s obsahom alebo aktivitami používateľov sú hodnotené osobami moderujúcimi COLORAY.SK ktoré sú v súlade s princípmi moderovania obsahu stanovenými v článku 14 DSA v súvislosti s komentármi a recenziami publikovanými v našej službe. Všetok obsah publikovaný používateľmi bude moderovaný v súlade s platnými zákonmi a našimi pravidlami.
XIV. Používateľ bude informovaný v prípade blokovania alebo pozastavenia určitého obsahu alebo účtu, najneskôr v okamihu, keď blokovanie alebo pozastavenie nadobudne účinnosť, prostredníctvom e-mailovej správy, ktorá uvedie zablokovaný alebo pozastavený obsah alebo účet a dôvody rozhodnutia s odkazom na dôvody rozhodnutia vyplývajúce z obsahu pravidiel.
Používateľ, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím o blokovaní alebo pozastavení inzerátu alebo účtu, má právo podať sťažnosť zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu.